Technické a organizačné podmienky

Základné podmienky:
cca 45 – 60 min.

Osoby:
2 herci a hudobníčka

Doprava:
1 osobný automobil

Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou! Predstavenie je možné upraviť pre interiér!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka