Technické a organizačné podmienky

Osvetlenie a zvuk CD, zavesenie č. plachty, javisko min. 5x4m radšej väčšie, pár stoličiek.

Ovládanie svetla aj zvuku z jedného miesta v sále, alebo kabíne. cca 25 min.

Osoby: 6 hercov

Doprava: 2 osobné automobily

Poznámky: Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!