Technické a organizačné podmienky

Min. zostava: 2 herci a 1 vodič.

Minutáž podľa potreby.

Osoby: 2–3 žongléri, klauni

Doprava: osobné auto

Poznámky: Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka