Technické a organizačné podmienky

Minimálne 1 – 2 mesačný predstih v zadaní autora alebo obsahu výstavy. cca 10-15 min.

Osoby: podľa potreby

Doprava: osobné auto

Poznámky: Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!