Technické a organizačné podmienky

Osvetlenie, ozvučenie CD, javisko min. 5x4m radšej väčšie,
pár stoličiek, cca 60 – 80 min.

Osoby: 1 herec, 2 technik /svetlo aj zvuk/, 1 inšpicia
Doprava: 1 osobný automobil

Ovládanie svetla aj zvuku z jedného miesta v sále, alebo kabíne.
Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!
Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka