Popis predstavenia

Premiéra v roku 1990.

Predstavenie si treba pozrieť vtedy, ak máte dojem, že ste sa už dlho dobre nezasmiali.

Profilový program, dnes už legendárnych etúd o živote. Myšlienky, pohyb a smiech ...

ZJAZD, OTEC, FAKÍR, PERESTROJKA, ZUBNÝ KAZ a pod.

Etudy možno skladať a používať podľa potreby a aj jednotlivo na prianie zadávateľa (program je vhodný aj pre stredoškolákov, či starších školákov).

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka