Technické a organizačné podmienky

Predstavenie produkuje hudobné divadlo Trenčín: tel.: 0905/329418

Informácie o predstavení osobne: M. Kasprzyk: tel.:/0905244259

Cena dohodou!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka