Technické a organizačné podmienky

Predstavenie sa dá hrať aj v improvizovaných priestoroch napr. jedáleň, telocvičňa a pod. Osvetlenie, ozvučenie CD, javisko min. 7x5 m, 1 stolička alebo kreslo, cca 45 min.

Osoby: 1 herec

Doprava: 1 osobný automobil

Poznámky: Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka