Popis predstavenia

"Z L A T Á S O C H A ale aj ČERVENÁ či BIELA ..." Premiéra v roku 1997.

Hra na sochy v profesionálnom zlatom prevedení, prípadne podľa výberu a potreby zadávateľa do interiéru i exteriéru. Nehybná, či mechanická. Na jednom mieste s minimom pohybu. Efekt zaručený! Max. 5 hod. možno aj viac.

Predvedené: WIEN, Warszawa, Bratislava, Bojnice, Banská Štiavnica, T. Teplice

Špeciálne sochy pre spoločnosti: SEAT – červená a žltá, SOFTIP – Herkules v bielom prevedení.

Na základe objednávky s dostatočným predstihom vieme upraviť kostým i farbu sôch!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka