Popis predstavenia

Herecká práca zameraná na málohovoriace postavy, či úlohy pohybového charakteru... Pohybová spolupráca, príprava a realizácia inscenácií.

Strašiak a snežienky, STV

Šmankote, babičko čaruj!, ČR

Neviditeľná krieda a Tiché hádanky, Teleráno Markíza

NOVINY mínus alebo Čo vy na to?, STV

Sokoliar Tomáš, nadnárodný projekt. Réžia: Vorlíček

Apropo TV 2000 STV Radič, Filip, Dobák, Roth

Osmijanko, sedemdielny večerníčkový projekt STV

Dedo Mráz, vianočné upútavky 2002, Markíza

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka