Popis predstavenia

Premiéra v roku 1985. Originálne predstavenia rešpektujúce obsah, zameranie alebo autora výstavy. 10 a viac minútová prezentácia je neprenosná a stáva sa majetkom objednávateľa.

Spolupráca:
Galérie v Liptovskom Mikuláši, Poprade, Dolnom Kubíne, Prahe, Bratislave …

Autori:
A. Brunovský, J. Kudlička, B. Lagneau, M.Bühler, INSITA, 170 r.GPMB L.M.

Technické a organizačné podmienky

Minimálne 1 – 2 mesačný predstih v zadaní autora alebo obsahu výstavy. Trvanie: cca 10-15 min.

Osoby: 1 herec

Doprava: 1 osobný automobil

Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp , či hotovostne.

Cena dohodou!