Popis predstavenia

10 repríz

III. diel nespútanej paródie na motívy P. Dobšinského. Po tretí krát nahliadneme do kuchyne majstra Pavla Dobšinského a jeho Prostonárodných slovenských povestí, samozrejme tak ako dvakrát doteraz – z pohľadu súčasníka. Základom sa opäť stalo zvukové spracovanie rozprávky a jeho následná úprava Lukášom Kasprzykom, ktorý bez rešpektu posunul dielo opäť do paródie. Ťažká úloha pri príprave tretieho pokračovania preverila celý kolektív pod vedením M.Kasprzyka. Pohybová alternatíva k úprave sa rodila v duchu predošlých dielov a výsledok môžete posúdiť – vašim potleskom.

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka