Popis predstavenia

Živá socha a fakľonosiči...

Živé sochy podľa zadania v mladšom prevedení. Vhodné na spestrenie rôznych podujatí pre deti a mládež.

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka