Popis predstavenia

Profilový program zostavený z najlepších etúd v podaní najlepších mímov Štúdia pantomímy Kasprzyk. Kopa etudiek na pobavenie a paródie na televízne reklamy.

Všetky ukážky sú preverené a ocenené festivalom pantomímy v Liptovskom Mikuláši, či festivalom humoru a satiry Slovenské Gagy v Krenmnici, alebo Festiválkom v Prahe.

Diváci sa môžu tešiť na VEDĽAJŠIE ÚČINKY, HASIČOV, STROSKOTANCOV, či bravúrnu fajnotu TIEŇ – ktorá nadchýna odborníkov i laického diváka. Vystúpenie je aktualizované o nové etudy, ktoré sa objavia na javisku počas prípravy na festival PAN (2003: Romantik, Poštár, Kolobežka, víťazné trio Martin Jurek, Lukáš a Tomáš Kasprzykovci: Genezis).

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka