Popis predstavenia

Originálne predstavenia rešpektujúce obsah, zameranie alebo autora výstavy.

10 a viac minútová prezentácia je neprenosná a stáva sa majetkom objednávateľa.

Autori: B. Lagneau, M.Bühler, INSITA

Príprava špeciálnych krátkych vystúpení do otváracích programov, podľa zadania organizátorov. Za posledné roky sa úzko spolupracovalo na otváraní Medzinárodného festivalu potápačských filmov v Tatranskej Lomnici alebo Envirofilmu v Banskej Bystrici.