1994
PAN ´94 Liptovský Mikuláš, Slovensko, prvá celoslovenská súťažná prehliadka pantomímy a pohybu

1995
II. ročník PAN ´95 L. MIKULÁŠ, Slovensko

1996
III. ročník PAN ´96 L. MIKULÁŠ, Slovensko

1997
IV. ročník PAN ´97 L. MIKULÁŠ, Slovensko
BOJNICE

1998
V. ročník PAN ´98 L. MIKULÁŠ, Slovensko
KREMNICA, Slovenské Gagy
WARSZAWA, Poľsko

1999
VI. ročník PAN ´99 L. MIKULÁŠ, Slovensko
KREMNICA, Slovenské Gagy

2000
WIEN, Rakúsko, Stadtfest
BANSKÁ BYSTRICA, Envirofilm
KREMNICA, 20. ročník Kremnických gagov
VII. ročník PAN 2000 L. MIKULÁŠ, Slovensko

2001
BANSKÁ BYSTRICA, Envirofilm
ŠAĽA, Štátna prehliadka detských súborov
KREMNICA, 21. ročník Kremnických gagov
BRATISLAVA, Kultúrne leto
TRNAVA, DIV
VIII. ročník PAN 2001 L. MIKULÁŠ, Slovensko

2002
BANSKÁ BYSTRICA, Envirofilm
BRATISLAVA, Kultúrne leto
PRAHA Festiválek, ČR
KREMNICA, 22. ročník Kremnických gagov, Víťaz pohára improvizácie
IX. ročník PAN 2002 L. MIKULÁŠ, Slovensko

2003
BANSKÁ BYSTRICA, Envirofilm
PARDUBICE Festival humoru, ČR
PRAHA Festiválek, ČR
KREMNICA, 23. ročník Kremnických gagov, Víťaz pohára improvizácie
X. ročník PAN 2003 L. MIKULÁŠ, Slovensko