1994
Michael BUHLER /CH/ L. Mikuláš

1995
Michael BUHLER Spišská Nová Ves

1996
Bernard LAGNEAU /F/ L. Mikuláš

1997
Bernard LAGNEAU /F/ Poprad

2000
Prečo som na svete rád..., vernisáž NOC Bratislava

2001
Prečo som na svete rád... , vernisáž NOC Bratislava