Jeden z popredných slovenských mímov sa narodil 30.10.1962 v Liptovskom Mikuláši.

Vyrastal na Liptove v Liptovskom Hrádku a študoval na pedagogickej škole v Čechách. Po štúdiách sa vrátil na Slovensko a popri rôznych zamestnaniach sa od svojich dvadsiatich rokov venuje amatérskemu divadlu a pantomíme. V roku 1986 na Friedrich Schiller univesität v Jene - SRN, absolvoval umelecký spezialkurs vom pantomime - theater, pod vedením míma Haraldta Seime (učiteľa pantomímy). Profesionalizoval sa pred desiatimi rokmi. Jeho originálny pohybový prejav a improvizácie sa nezmazateľne zapisujú do histórie slovenskej pantomímy a šíria jej dobré meno aj v zahraničí. Účinkuje po celej Európe aj v zámorí – Sicília, Dánsko, Holandsko, Švajčiarsko, Mexiko ´98, Poľsko ... Okrem vlastných predstavení spolupracuje na vernisážach, televíznych, multimediálnych a filmových projektoch: Koncert pre 2001 - Bobo Kantor, Šmankote babičko čaruj, Sokoliar Tomáš, Detské okienko v Teleráne, Noviny mínus, Apropo Tv a posledný - sedemdielny večerníčkový projekt pre Stv Košice OSMIJANKO.

Pripravil niekoľko predstavení s postihnutými deťmi v Liptovskom Hrádku. Ako jeden z mála mímov na Slovensku sa venuje mladým. Vyučuje na dielňach po Slovensku, má vlastné štúdio pantomímy pri CVČ v Lipt. Mikuláši a môžeme povedať - je otcom jediného slovenského amatérskeho festivalu zameraného na pohyb a pantomímu v L.Mikuláši, ktorého prebehlo už deväť ročníkov, aj za účasti zahraničných hostí a lektorov.

V tomto čase sa pripravuje desiaty ročník festivalu a diváci aj účinkujúci sa majú na čo tešiť. Jedinečnosť festivalu naviac potvrdzuje neutíchajúci záujem domácich mímov, ale aj ohlasy zo zahraničia. Neopakovateľná rodinná atmosféra, výuka, stretávka mímov z celého Slovenska a sprievodný program - to je X. festival PAN ´2003.

NIEČO NAVIAC:
Odblokovanie stresu "Systém ONE BRAIN". 1998 ukončené vzdelanie a získaný titul FACILITÁTOR. Výrazný posun v nahliadaní a riešení problémov, stresov, trémy a pod. Práca s klientom a poradenstvo pri odstránení stresu pomocou systému ONE BRAIN.