Popis predstavenia

Štart v roku 2000. Postavička v kostýme a maske podľa výberu a potreby zadávateľa do interiéru i exteriéru. Slovné a herecké vedenie súťaží a zábavných podujatí pre kolektívy i obchodných partnerov. Aktívna príprava a realizácia projektov v úzkej spolupráci so zadávateľom. Možná celková príprava projektov aktívnej zábavy v prírode i interiéroch v spolupráci s agentúrou FUN & SPORT Liptovský Mikuláš. Výcvik zbojníckej družiny, humorné olympiády, či program na mieru ... Návrat do „mládí“! Akcie pre spoločnosti: WAWEL, ABSOLUT, PANASONIC, JOHNSON&JOHNSON, KRKA, DUNLOP, PLIVA, Hotel PERMON, GRAND Jasná, TRI STUDNIČKY a pod.

Organizačné a ekonomické vzťahy cez agentúru FUN & SPORT, s.r.o. Kukčínova 17, 031 01Lipt. Mikuláš, tel. 00421 44 554 72 49
Lucia JUREČKOVÁ, tel.: 0905 521 323
www.funsport.sk

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka