Animátor: Postavička v kostýme a maske podľa výberu a potreby zadávateľa do interiéru i exteriéru.
Maskot: Úloha celodenného patróna akcie.
Projekty a scenáre: Tvorivá práca na želanie zákazníka.