Popis

Trvanie: 1 až 7 dní

Prvé dotyky s pantomímou a prirodzeným javiskovým pohybom.

Špeciálna rozcvička a herecké cvičenia zamerané na prácu s t elom.
Maximálne využitý pracovný deň. Základné prvky pantomímy, aktívny oddych, herecké cvičenia atď...

Spolupráca:
Viacročná príprava detí na letných divadelných táboroch na Počúvadle pre divadelné súbory zo ZUŠ v Banskej Štiavnici pod vedením Soni Lužinovej.

Dielne vo Wroclawi, Warszawe a na ďaľších festivaloch divadla a pantromímy.

Desaťročný cyklus festivalu pantomímy v Liptovskom Mikuláši, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je výuka – dnes obohatená o prácu lektorov zo zahraničia – HECHT, PRAIS, PASZTECKA, atď.

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka