Dielne: Prvé dotyky s pantomímou a prirodzeným javiskovým pohybom.
Odborná pohybová spolupráca: Priame konzultácie, aktívna práca s hercami aj nehercami.
Zábavná výuka: Veselé vyučovanie základných prvkov pantomímy a pohybu aj pre dospelákov.