Popis

Priame konzultácie, aktívna práca s hercami aj nehercami pri použití pohybu v projektoch.

Prirodzený aj štylizovaný javiskový pohyb, či aktívny oddych.

Špeciálna rozcvička a herecké cvičenia atď....

Použitie: divadelné inscenácie, film, televízia, tanec, šerm, propagačné a reklamné akcie …

Pravidelná spolupráca s odborníkmi na historický šerm pri školách historického šermu: Majster P. KOZA, K. FOJTÍK, I. BELIČKA

Príprava predstavení v Liptovskom Hrádku s OŠ, či najnovšia práca pre šermiarov – CORVUS ARMA z Bratislavy.

Technické a organizačné podmienky

Doprava: podľa potreby

Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!