Technické a organizačné podmienky

Minutáž podľa potreby cca max. 300min.

Osoby: 8 – 10 hercov

Doprava: 2 osobné automobily alebo mikrobus

Poznámky: Šatňa so sprchou a bezpečné parkovanie!

Objednávky, zmluvný vzťah a vyúčtovanie podľa platných predpisov faktúrou, pp, či hotovostne.

Cena dohodou!

» Fotografie
   pre publikačné účely
    --- zip dokument
---
 
V prípade použitia
prosím uviesť:
Z archívu
Mira Kasprzyka